Vásárlási, megrendelési feltételek - wsoft.hu

Vásárlás

1.1 Fehér Attila e.v. (Adószám: 65483420-1-30) webáruházában történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://www.wsoft.hu/szoftver-aktivalo-kulcs.html webcímen. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.
1.2 Az www.wsoft.hu webáruházban kizárólag az vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

Megrendelés

2.1 Minden kötelező adat pontos megadásával ki kell tölteni a megrendelési űrlapot.
2.2 A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a megrendelésre vonatkozó oldalakon a kötelező mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért felelősséget nem vállalunk.
2.3 Rendelését minden esetben visszaigazoljuk, ha szükséges egyeztetünk a megadott e-mail címen.

Bemutatott termékek

3.1 A vásárolt termék jellemzőit információs oldalából tudhatja meg részletesen.
3.2 A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, minden esetben Magyar forint-ban értendő.

Felelősség korlátozása

4.1 Az Áruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
4.2 Áruházunk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
4.3 Fehér Attila e.v. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
4.4 Webáruházunkban szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait. A változás a megjelentés időpontjától lép életbe. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Vásárlástól való elállás joga

5.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még az aktiváló kulcs kiküldését megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon ügyfélszolgálatunkon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Személyes adatok

6.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. A wsoft.hu webáruház üzemeltetője, a Fehér Attila e.v. (3200 Gyöngyös, Koháry út 8.), az áruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.
6.2 A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.
6.3 Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
6.4 Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy törölhessék.
6.5 Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja.
6.6 Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
6.7 A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
6.8 A Felhasználó hozzájárul, hogy a megrendelés során az általa megadott e-mail címekre Szolgáltató levelet küldhessen.
6.9 A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
6.10 A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
Ugrás a lap tetejére